SGK İŞYERİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ

SGK işyeri açılış işlemleri aşamasında belli bir resmi prosedür izlenmektedir. bu uygulamanın amacı işyerinin açılış ve işleyişinin belli bir nizam içinde götürülmesidir.

Bu süreçte işyeri sahibinden bazı evraklar istenilmektedir. Bu evraklar sıralanacak olursa 2 adet SSK işyeri giriş bildirgesi, işyeri yetkili bilgileri nüfuz cüzdanı sureti,  ikametgah ilmühaberi,  belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi olarak söylenebilir.

Ayrıca vergi levhası fotokopisi,  bağlı bulunduğu oda, dernek ya da birliklerden alınacak kayıt sureti,  kira kontratı ya da tapu fotokopisi,  iş ihaleli ise ihale sözleşmesi defter ya da belge düzenleyen muhasebe ya da mali müşavir varsa belgeleri, işveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri, iş ihaleli ise işyeri teslim tutanağı bilgilerinin gerekli kurumlara iletilmesi önemlidir.

Bu tür evrakların hazırlanıp zamanında yerine ulaştırılmaması durumda cezai işlem devreye girmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir