SGK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kanunlara göre işverenler çalışanlarına belli koşullarda kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir. Bu şartların sağlanabilmesi için çalışanın en az 1 yıl boyunca aynı işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Eğer kişi işveren tarafından ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenler ile işten çıkarıldıysa, işyerinde işin durması dışındaki nedenler ile işten çıkarıldıysa, işçi askerlik görevi nedeniyle işten çıkarıldıysa, vatandaşın emeklilik hakkını elde etmesi ya da gününün dolması nedeniyle, kadın bir işçi evlenmesi yüzünden işten çıkarıldıysa kıdem tazminatı ödenmek zorundadır.
İşçi kendi isteğiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi?
Kanunlara göre işten kendi isteğiyle ayrılan bir işçi kıdem tazminatı alamamaktadır. Kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için mutlaka yukarıdaki maddelerden herhangi birinin geçerli olması gerekmektedir.
Kadın bir işçinin evliliği nedeniyle işten ayrılması sonucunda kıdem tazminatı alabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu hakkını kullanabilmesi için kişinin evlendikten sonra 1 yıl içerisinde evliliği gösteren belge ile istifasının nedenin evlilik olduğunu mutlaka belirtmesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde işten ayrılırsa çalıştığı sürenin gerektirdiği kıdem tazminatını alabilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplanırken brüt ücret tutarı üzerinden hesaplama yapılır. Her çalışılan tam yıl için 30 günlük brüt ücret miktarı kadar kıdem tazminatı ödenecektir. Bir yıldan fazla olan çalışma süresinde kıdem tazminatı hesaplanırken oranlamaya gidilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamalarında ödenen ücretin yanı sıra yol parası, yemek parası gibi ücretler de eklenmektedir.
SGK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA İÇİN

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir