VERGİ BORCU SORGULAMA

Vergi devletin vatandaşlarından belirli kurallar dahilinde zorunlu olarak almış olduğu bir kaynaktır. Vergi, şahış işletmelerini ve kurumların ticari falitetleri sonucunda tahakkuk meydan gelen karları üzerinden hesaplanır. Bu vergiler direk vergilerdir diğer vergi türleri ise dolaylı vergilerdir bunların başlıcaları katma değer vergisi özel tüketim vergisi gibi vergilerdir. Vergiler vatandaşların fiilleri ve ticari faalityetleri sonucunda meydana gelir bu vergiler, tahakkuk ettikten sonra mükelleflere tebliğ edilir.

Tebligatın sonucunda vergiler ödenecek hale gelir. Mükellefler ödenecek hale gelmiş olan bu vergileri çeşitli kaynaklarda öğrenebilirler, bu kaynaklar başlıca vergi daireleri, ödemelerin yapılacağı bankalar ve maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığının oluşturmuş olduğu internet vergi dairesidir. Maliye  bakanlığı internet vergi dairesi, üzerinden mükellefleri çeşitli hizmetler sunmaktadır. Mükellefler internet vergi dairesi üzerinden  vergi borcu sorgulama yapmakta, beyanlarını vermekte beyannamelerin verilmesi sonucunda ödeyecekleri vergiler tahakkuk etmekte ve vermiş oldukları yıllık gelir vergisi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamelerinin sisteme kaydedilmesi sonucunda internet vergi dairesi  üzerinden e- vergi levhasını oluşturarak çıktı olarak alabilirler.

Bu işlem sonucunda mükellefler vergi levhalarını vergi dasirelerine götürülüp onaylattırılması gibi birzorunluluğu kolay bir şekilde yerine getirerek e- vergi levhasını çok kısa bir zamanda oluşturarak onaylı bir şekilde çıktı olarak sistemden alabilmektedirler. Mükellefler bir takı vergş borçlarınoı kendilerinin beyan etmiş olduğu beyannameler üzerinden tahakkuk ettiği için vegi borçlarını görebilirler.

Bir takım vergi borçları mükelleflerin bilgisi dışında meydana geldiği için mükellefleer bu veriglerin tahakkukundan haberdar olamamaktadırlar. Mükelleflerin adlarına tahakkuk etmiş olan vergilerden haberdar olamaları ve bu vergileri zamanında ödeyerek fazladan gecikme cezalarına ve gecikme faizlerine muhattap olmamaları için maliye bakanlığının internet vergi dairesi sistemi üzerinden sorgulama yapmaları gerekli ve yaralı bir işlemdir.

VERGİ BORCU SORGULAMA İÇİN :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir