SGK ÇIKIŞ KODLARI

Çalışmaya başlayan herkes için sigorta yaptırılması zorunludur. Devlet tarafından zorunlu olarak öngörülen bu düzenlemeler doğrultusunda işverenlerin, çalışan kişilerin sigorta işlemlerini eksiksiz ve zamanında yapması gerekmektedir. Bunun için ülkemizdeki yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigorta işlemleri kolay bir şekilde yapılabildiği gibi internet üzerinden de bu konuda bilgi alınabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun online hizmetleri aracılığı ile tüm sigorta işlemleri yapılabilmektedir.
Sigorta işlemleri
Sigorta işlemleri yapılırken özellikle resmi kurumlarda kısaltmalar ve kodlar kullanılmaktadır. Bu sayede işlemler daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Öyle ki sigorta türleri kodlanmış ve bu şekilde işlemler uygulanmaya başlamıştır. 4A, 4B ve 4C gibi adlandırılan sigorta türlerinde yapılacak işlemler de bu adlar üzerinden düzenlenmiştir. Bunun haricinde işe giriş, iş kolları ve işten çıkış gibi durumlarda da yine kodlar kullanılmaktadır. SGK çıkış kodları olarak adlandırılan kod sisteminde, bir kişinin işten nasıl çıktığına dair bilgiler yer almaktadır. İşten çıkış için mevcut bulunan şartların her biri için özel bir kod atanmış durumdadır. Bu SGK çıkış kodları sayesinde kişinin işten nasıl ayrıldığı sisteme kolay bir şekilde işlenebilmektedir. Üstelik bu kodlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm servis ve hizmetlerinde kullanıldığından dolayı her alanda geçerliliği de bulunmaktadır.
SGK çıkış kodlarını, aşağıda verdiğimiz tablodan bakarak öğrenebilir, işten çıktığınız duruma göre ya da elinizdeki evraka göre çıkış kodunun ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz.

SGK İşten Çıkış Kodları

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36- Doğum nedeniyle işten ayrılma

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir